Medlemsvilkår

§1. Klippekort og betaling

Ved køb af klippekort betaler du forud for alle træningspas. Du giver ved køb af klippekort samtykke til at kost og krop opbevarer stamoplysninger.

Dit klippekort er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til kost og krop.

Klippekortet har en gyldighed på 365 dage.

§2. Fremmøde, venteliste og afbud til holdtræning/udeblivelse

Du skal fremmøde senest 10 minutter før holdstart. Fremmødet sker til instruktøren som fremmøder dig i systemet. Står du på venteliste, men der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig via SMS senest to timer før holdstart. Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest to timer før holdstart. Glemmer du at melde afbud bliver du trukket et klip. 

§3. Ændringer i priser og medlemsvilkår 

Kost og krop forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag på hjemmesiden senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§4. Ændringer i holdplan

Kost og krop forbeholder sig ret til ændringer i holdplaner med to ugers varsel ved opslag på www.kostogkrop.dk, under holdbooking. Desuden kan kost og krop aflyse hold samme dag eller ændre instruktør senest én time før holdets planlagte start.

§5. Ophold og træning i Træningshallen

Hjælp os med at holde hallen ryddelig, ren og sygdomsfrit ved at rydde vægte og redskaber op efter brug og spritte cykler af efter brug. Cyklerne løsnes op Der trænes med handsker under al træning som inkluderer rebskaber som vægte og træningsstativet. Der sprittes hænder af ved ankomst, og inden vi tager fra træning. Det er eget ansvar at holde god afstand til hinanden under træningen. 

§6. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse på holdene. Kost og krop tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre handlinger under timen.

§7. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i Træningshallen. Kost og krop bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§8. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at kost og krop må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig og sende nyheder og information ud pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til kost og krop.

§9. Samtykke til opbevaring af persondata.

Kost og krop har ved køb af klippekort, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede kost og krop om at slette alt deres data, ved henvendelse på mail kostogkrop@idamalchau.dk