Medlemsvilkår

§1. Klippekort 

Ved køb af klippekort betaler du forud for alle træningspas. Du giver ved køb af klippekort samtykke til at kost og krop opbevarer stamoplysninger.

Dit klippekort er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til kost og krop.

Klippekortet har en gyldighed på 6 måneder.

§2. Månedsmedlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til kost og krop. Ved månedsmedlemskab modtager du ved oprettelse en opkrævning fra oprettelsen til udgangen af måneden. Opkrævningen skal betales manuelt, derefter skal du tilmelde aftalen betalingsservice. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver måned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidig. Du giver ved månedsmedlemskab samtykke til at kost og krop opbevarer stamoplysninger. Du giver også tilladelse til at der kan oprettes automatisk kortbetaling dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Misligholdes betaling forbeholder kost og krop sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part. 

§3. For sen betaling 

Betales den månedlige ydelse ikke til tiden, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkegebyr på kr. 50,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, spærres dit medlemskab indtil restancen er udlignet. 

§4. Opsigelse af månedsmedlemskab 

Opsigelse på månedsmedlemskab via automatisk kortbetaling er løbende måned + en måned. Du opsiger dit medlemskab ved at sende en mail vedr. opsigelse til kostogkrop@idamalchau.dk

§5. Fremmøde, venteliste og afbud til holdtræning/udeblivelse

Du skal fremmøde senest 10 minutter før holdstart. Fremmødet sker hos instruktøren som fremmøder dig i systemet. Står du på venteliste, men der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig via e-mail senest tre timer før holdstart. Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest tre timer før holdstart. Glemmer du at melde afbud bliver du trukket et klip ved klippekort og ved månedsmedlemskab et gebyr på kr. 30. 

§6. Ændringer i priser og medlemsvilkår 

Kost og krop forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag på hjemmesiden senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§7. Ændringer i holdplan

Kost og krop forbeholder sig ret til ændringer i holdplaner med to ugers varsel ved opslag på www.kostogkrop.dk, under holdbooking. Desuden kan kost og krop aflyse hold samme dag eller ændre instruktør senest én time før holdets planlagte start.

§8. Ophold og træning i og omkring Træningshallen

Hjælp os med at holde hallen ryddelig, ren og sygdomsfrit ved at rydde vægte og redskaber op efter brug og spritte cykler af efter brug. Cyklerne løsnes op Der trænes med handsker under al træning som inkluderer rebskaber som vægte og træningsstativet. Der sprittes hænder af ved ankomst, og inden vi tager fra træning. Det er eget ansvar at holde god afstand til hinanden under træningen. 

§9. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse på holdene. Kost og krop tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre handlinger under træning.

§10. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i Træningshallen. Kost og krop bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§11. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at kost og krop må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig og sende nyheder og information ud pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til kost og krop.

§12. Samtykke til opbevaring af persondata.

Kost og krop har ved køb af klippekort og månedsmedlemskab, samtykke fra medlemmet om at opbevare deres personfølsomme informationer, såfremt medlemmet skulle blive inaktiv ved udmeldelse. Medlemmet kan til enhver tid, bede kost og krop om at slette alt deres data, ved henvendelse på mail kostogkrop@idamalchau.dk